Motyvuok savo komandą

Yra žinoma, kad nuosekliai kylantis darbuotojų atlyginimas motyvuoja tik tam tikrą ribotą laiką. Kiti

sėkmginai užduotis atliekančio personalo skatinimo įrankiai apima nematerialias priemones – patogios

darbo vietos kūrimas, visą komandą vienijančių tikslų kėlimas, mokymai, šventės, tradicijų puoselėjimas ar

bendros išvykos.

Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas bendros erdvės, kurioje renkasi įmonės kolektyvas,

modernizavimui. Pastebėta, kad ant sienų atsirandantys motyvuojantys šūkiai, įmonės taisyklės,

kūribingumo manifestai leidžia darbuotojams dar labiau susitelkti į atliekamą darbą, siekiant bendrų ir

asmeninių rezultatų augimo.

Šiuo atveju sienų lipdukai užtikrina bet kokių idėjų paprastą ir greitą realizavimą.